KOSZYK JEST
PUSTY

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy


…………………………..

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)Sundog Maja Wagner-Nawrocka, Gąsawy Plebańskie 74, 26-502 JastrząbOświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Data odbioru………………………………………..……………….……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl